กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในส่วนของสาขานั้นๆ และมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

 

รูปภาพทั้งหมด

 16,746 total views,  1 views today