กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ คอยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในส่วนของสาขานั้นๆ และมีการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและมีความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์ วันที่ 22 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรม

 

 5,180 total views,  74 views today