ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วย

ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วย

ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoY_7v1pf6XnpgNEPGwzvk_bewXjj37mSgfx9_4FmLk_6qxg/viewform

 

 11,657 total views,  1 views today