ข่าวสาร

โครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Engineering and Industrial Technology”

โครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Engineering and Industrial Technology”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พค.2562

สถานที่ : โรงแรม The ZIGN hotel จังหวัดชลบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.iceitsu.org/Home/Home.aspx

 178 total views,  1 views today