ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (English Preparation for Graduate Studies)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (English Preparation for Graduate Studies) ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน 2 รอบ เวลา 9.00-16.00 น. ณ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์
📌รอบที่ 1 : วันที่ 11, 18, 25 ตุลาคม และ 1, 8 พฤศจิกายน 2563
📌รอบที่ 2 : วันที่ 2, 9, 16, 23, 30 พฤษภาคม 2564
👉👉ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท และค่าสมัครสอบ 1,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2563 ผ่านทาง http://lc.offpre.rmutp.ac.th
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่สถาบันภาษา 02 665 3777 ต่อ 6065

 2,204 total views,  146 views today