กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ECTI-CON 2019 International Conference

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CON 2019 International Conference โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรม D Varee Jomtien beach hotel มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

CLICK>>>ภาพบรรยากาศในงาน(Images)

 

 

5,433 total views, 1 views today