ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันโค้ชไทย

🔶 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันโค้ชไทย 🔶
🔶 งานสัมมนา “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย 🔶
🔷 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13:00-17:00 น. วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย จากผู้นำแนวหน้าระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันแนวความคิด วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การปฎิบัติเพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนในยุคปัจจุบันได้   🔷
– ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท

 67 total views,  3 views today