การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันนี้ (21 มีนาคา 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

16,630 total views, 102 views today

ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา […]

23,403 total views, 102 views today