ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา […]

7,696 total views, 226 views today

Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 63

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

7,700 total views, 226 views today

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา […]

7,710 total views, 226 views today

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาประจำปี 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

9,061 total views, 225 views today

งาน ”เปิดโลกการศึกษา” โรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา […]

7,698 total views, 226 views today