วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ […]

1,476 total views, 72 views today

เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

3,860 total views, 72 views today

กิจกรรมแนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น วันที่ […]

4,141 total views, 74 views today