โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้สานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น.

« 1 of 2 »

42 total views, 4 views today

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน Continue Reading →

110 total views, 8 views today

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560” ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี Continue Reading →

138 total views, no views today

ประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Continue Reading →

146 total views, 2 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับมอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า Continue Reading →

100 total views, 4 views today

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ Continue Reading →

188 total views, 2 views today

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาประจำสาขา ร่วมจัดบูธสาธิตแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 Continue Reading →

164 total views, 2 views today

วิศวฯเจ๋ง! คว้า 2 รางวัล “แข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเชื้อเพลิง”ทีม “By Part”

การแข่งขันประหยัดเชื้อเพลิง Honda Econo Mileage Challenge 2017 ครั้งที่ 20

วิศวฯเจ๋ง! คว้า 2 รางวัล “แข่งขันฮอนด้ารถประหยัดเชื้อเพลิง”ทีม “By Part” นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ รุ่นอุดมศึกษา และรางวัล Popular Vote อันดับที่ 2 ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Econo Mileage Challenge 2017 ครั้งที่ 20 Continue Reading →

242 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระสึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  Continue Reading →

248 total views, 4 views today

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

Continue Reading →

692 total views, 2 views today