ครบรอบ14 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย […]

600 total views, 219 views today

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการทำรายงานประมวลหลักการปฎิบัติ COP

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำทีมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ […]

5,463 total views, 182 views today

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการเชิงปฏิบัติการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง […]

5,767 total views, 184 views today

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ […]

11,772 total views, 186 views today