เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พษ 2560 งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา Continue Reading →

60 total views, 4 views today

การเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงสาขาโยธา

งานแนะแนวและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รวมกับ บริษัทเอพี ไทยแลนด์ จำกัด แนะแนวทางในการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนางานที่อยู่อาศัยแบบเจาะลึก Continue Reading →

60 total views, 4 views today

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ภาพบรรยากาศงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานถวายพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีมีการทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณ ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 1 เวลา 7.30-8.30 น.

« 1 of 3 »

160 total views, 4 views today

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-15.00 น. โดยมี ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ก่อนที่เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณโถงอาคารกิจการนักศึกษา คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

82 total views, 2 views today

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน จากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading →

106 total views, no views today

สาขาเครื่องกล รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

คุณทวี พวงจำปา เป็นตัวแทนจากบริษัท อเมริกันทูล (ประเทศไทย) จำกัด นำอุปกรณ์เครื่องช่าง อาทิ ประแจหกเหลี่ยมตัวแอล แบบยาว มม.สีเงิน, กรรไกรตัดโลหะ ตัดตรง/โค้งซ้าย วงแคบ เป็นต้น มอบให้ทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจาร์ยศิริพล ทองอ่อน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำใช้ในการสอน และการเรียนฝึกหัด ของนักศึกษาในสาขาต่อไป วันที่ 29 กันยายน 2560

180 total views, no views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนงานวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ดิจิตอลจำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาขีดความสามรถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ในวันที่ 27 กันยายน 2560

152 total views, no views today

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ “กิจกรรมบูรณาการการบริการชุมชนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ทองแก้ว,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ,อาจารย์มนชัย นรเศรษฐ์สิงห์ และอาจารย์คชพงษ์ สุมานนท์ ได้พานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ฯ มาศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพและชำรุด อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เป็นต้น โครงการจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนวัดฝาง จังหวัดนนทบุรี

 

138 total views, no views today

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดงานเกษียณร่วมกันของทุกคณะ โดยงานเลี้ยงเริ่ม เวลา 07.30 – 12.00 น. คณาจารย์และบุคลากร ทยอยลงทะเบียน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ แล้วรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมกับชมวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ต่อด้วยการแสดงจากใจของคณาจารย์และบุคลากร โดยบรรยากาศในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 SC 8390 SC 8453 SC 8458 SC 8459 SC 8462 SC 8464 SC 8465
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8473.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 275

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305
 SC 8473 SC 8475 SC 8474 SC 8480 SC 8481 SC 8482 SC 8489 SC 8533 SC 8531 SC 8529
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8484.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 275

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305
 SC 8484 SC 8525 SC 8520 SC 8496 SC 8495 SC 8494 SC 8521 SC 8519 SC 8540 SC 8535
Warning: getimagesize(/var/www/html/web2558/wp-content/uploads/photo-gallery/event_234/thumb/_SC_8536.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 275

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305

Warning: Division by zero in /var/www/html/web2558/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 305
 SC 8536 SC 8537 SC 8538
« 1 of 3 »

226 total views, no views today

ทำความดี ศิษย์เก่ามอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาประสบอัคคีภัย

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่า ชกพ. MC TD MM มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนายอานนท์ มะลิซ้อน นักศึกษาที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นจำนวนเงินร่วมแล้ว 114,000 บาท วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

142 total views, 2 views today