บันทึกเทปรายการชูรักชูรส

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี […]

2,332 total views, 223 views today

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่ […]

2,344 total views, 224 views today

โครงการสัมนาการยกระดับคุณภาพยางล้อด้วยการทดสอบในสภาวะปัจจุบัน

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล […]

5,186 total views, 226 views today

งานทำบุญตักบาตรประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมร่วมกับสาขาวิศวกรรมโยธา […]

5,240 total views, 223 views today

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ […]

5,233 total views, 223 views today

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล […]

6,666 total views, 227 views today