โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ […]

25,860 total views, 194 views today

วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับนำ นศ. ดูงานสายอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร […]

28,671 total views, 194 views today

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

Posted Posted in กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ […]

31,496 total views, 199 views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in กิจกรรม

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู […]

32,417 total views, 194 views today

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

Posted Posted in กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ […]

32,610 total views, 194 views today

กิจกรรม”Eng. Junior Freshy Games’61”

Posted Posted in กิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง […]

32,689 total views, 194 views today