การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 Continue Reading →

30 total views, 8 views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน และถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป Continue Reading →

82 total views, 8 views today

โครงการ 3D Printing

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการด้านวิชาการ “โครงการ 3D Printing” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน Continue Reading →

62 total views, 6 views today

Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2

บรรยากาศงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเเต่ละสาขาวิชาประมาน 11 สาขา Continue Reading →

146 total views, 20 views today

โครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2 โดยมีคุณภูสิทธิ์ พลายชมพู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และรองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย Continue Reading →

122 total views, 2 views today

ดูงานไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ดูงาน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม 2560

Continue Reading →

76 total views, 6 views today

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร
ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี Continue Reading →

118 total views, 4 views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)”

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผศ.วัชรินทร์ แสงมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CEA)” โดยมี คุณเฉลิมชัย พลายชุม Application Engineer บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
Continue Reading →

134 total views, 4 views today

วิศวฯ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด

วิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จับมือบริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายเสรี สุพันธุ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโนเวชั่น จำกัด Continue Reading →

120 total views, 2 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจกำรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

280 total views, 6 views today