โครงการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

6,898 total views, 223 views today

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา “จักรยาน” และ “กรีฑา”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา “จักรยาน” และ “กรีฑา” […]

11,284 total views, 223 views today

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ […]

15,633 total views, 221 views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ […]

44,186 total views, 220 views today

วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับนำ นศ. ดูงานสายอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร […]

46,966 total views, 222 views today