ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

1,751 total views, 132 views today

งานเกษียณราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ […]

7,301 total views, 131 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานแนะแนวร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

8,372 total views, 132 views today

ราชมงคลพระนครปลูกต้นไม้รวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์พิเชษฐ์ บุญญาลัย หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ […]

9,955 total views, 133 views today

สโมสรนักศึกษาร่วมประชุมกับสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

11,388 total views, 131 views today

การบริการและให้เช่าเครื่องทดสอบ สำหรับรถจักรยานยนต์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โดยการบริการและให้เช่าเครื่องทดสอบ […]

13,082 total views, 131 views today