วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ […]

24,240 total views, 2 views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ […]

45,995 total views, no views today

วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับนำ นศ. ดูงานสายอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร […]

48,755 total views, no views today

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสรับฟังการแนะนำเกี่ยวกับคณะ […]

42,994 total views, no views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู […]

43,557 total views, no views today

ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ […]

39,722 total views, no views today

กิจกรรม”Eng. Junior Freshy Games’61”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง […]

35,853 total views, no views today