คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

 4,883 total views

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

 4,434 total views

จัดบูธแนะแนวการศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในงานสตรีนนท์นิทรรศ’ 62 […]

 5,635 total views

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 15 […]

 5,892 total views