กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

8,218 total views, 125 views today

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตไทลื้อ ผลผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24-26  มกราคม  […]

67 total views, no views today

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท. เขาชนไก่ ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ประเสริฐ ชุมปัญญา หัวหน้างานวิชาการทหาร และลูกเสือ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ […]

2,871 total views, no views today

ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

7,493 total views, 1 views today