แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

 21,619 total views

ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา […]

 16,888 total views

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

 16,639 total views

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

 14,779 total views

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

 4,975 total views,  1 views today

“เข้าวัด  ชมวัง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการสร้างสำนึกรักษ์ศิลปวัฒนธรรม “เข้าวัด  ชมวัง”  […]

 62 total views,  1 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

 4,519 total views,  1 views today