ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ค่ายบุรฉัตร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา […]

1,651 total views, no views today

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. […]

1,110 total views, no views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. […]

1,317 total views, no views today

งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด […]

1,327 total views, no views today

สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

792 total views, no views today