กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Open House โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา งาน Open House ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

 1,290 total views,  76 views today