กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

open house โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา งาน Open House แนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

 22,076 total views,  14 views today