กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

YSS ให้ความรู้เรื่องโช้คอัพ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและชมรม RMUTP Formula student คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตโช้คอัพสำหรับรถจักรยานยนต์และรถสกูตเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกียวกับระบบการสั่นสะเทือนของรถจักรยานยนต์ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

« 1 of 2 »

ภาพเพิ่มเติม

7,926 total views, 1 views today