ข่าวสาร

กรมการท่องเที่ยวเปิดช่องทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

กรมการท่องเที่ยวเปิดช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ผ่านหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวสนใจในวงการโรงแรม กับสไตล์การสอนที่สนุกสนาน น่าติดตามและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีบทเรียน คำศัพท์ และเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม เพื่อพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามมาตรฐานระดับอาเซียน ในสาขาที่พัก 4 แผนก ดังนี้ 1. แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) 2. แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office)  3. แผนกประกอบอาหาร (Food Production) และ 4. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Services)

เพียงคลิกเข้าที่เว็บไซต์ https://e-learning.dot.go.th และลงทะเบียนเข้าระบบผ่านบัญชีเฟสบุ๊ก (Facebook) บัญชีกูเกิ้ล (Google) หรือสร้างบัญชีใหม่ ดำเนินการตามระบบตามช่องทางที่ลงทะเบียน ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตร (Course) ที่สนใจแล้วสมัครเรียนได้เลย เมื่อสมัครเรียนแล้วจะเริ่มทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยการทำข้อสอบ Pre-test หลังจากเรียนครบแล้วจะดำเนินการทำ Post Test เพื่อทดสอบความรู้จากที่เรียน หากผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรกรมการท่องเที่ยวกำหนด ท่านก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันว่าท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนั้น ๆ ตามที่เลือกไว้นั่นเอง

ผู้สนใจเปิดประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ทุกหลักสูตรตามที่ท่านต้องการ  เรียนออนไลน์ สะดวก เข้าถึงง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา สนใจคลิกเว็บไซต์ https://e-learning.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 401 1111 บริการ 24 ชั่วโมง

Loading