ข่าวสาร

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสที่ ทช. ครบรอบ 20 ปี เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ ทช. ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ปิดรับผลงาน) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : drrlogo@gmail.com

โดย ทช.จะทำการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่านทางเพจ facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และ www.drr.go.th

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิรักษ์ พักวัน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 5202 ในวันและเวลาราชการ

 48 total views,  1 views today