ข่าวสาร

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 หลักสูตร

 1. นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล SMART PR รุ่นที่ 14
  สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 10 ม.ค. 2566 – 20 ก.พ. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 7 – 10 มี.ค. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 2. ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10
  สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 10 ม.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 10 – 12 พ.ค. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 3. เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41
  สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 10 พ.ย. 2565 – 04 ม.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 28 – 31 มี.ค. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 4. การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 14
  สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 06 ม.ค. 2566 – 17 มี.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 18 – 21 เม.ย. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 5. ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 10
  สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 09 ม.ค. 2566 – 30 มี.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 25 – 28 เม.ย. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 6. ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 10
  สถานที่จัดอบรม : อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 10 ม.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 10 – 12 พ.ค. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

 7. นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค NEW NORMAL รุ่นที่ 62
  สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 092-2468495 , 086-1563867 (Onsite)

  เปิดรับสมัครวันที่ : 16 พ.ย. 2565 – 15 พ.ค. 2566

  ฝึกอบรมวันที่ : 14 มิ.ย. 2566 – 18 ส.ค. 2566

  รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมในระบบออนไลน์ได้ที่ https://iprtraining.prd.go.th

 109 total views,  1 views today