ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม LINE OpenChat บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศ!!!
บัณฑิต #คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37  ปีการศึกษา 2565 ขอให้บัณฑิต #คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ากลุ่ม LINE OpenChat
เพื่อรับทราบประกาศข้อมูลสำคัญ และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(เฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้น) เพื่อไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื่นในกลุ่ม
⭕ เงื่อนไขการเข้ากลุ่ม
• ใช้ชื่อ-นามสกุลจริง
• ใช้รูปโปรไฟล์ของบัณฑิต หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ

Loading