ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม LINE OpenChat สำหรับบัณบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564  ขอให้บัณฑิตเข้ากลุ่ม  LINE OpenChat เพื่อรับทราบประกาศข้อมูลสำคัญ และถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้น) เพื่อไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื่นในกลุ่ม

เงื่อนไขการเข้ากลุ่ม
• ใช้ชื่อ-นามสกุลจริง
• ใช้รูปโปรไฟล์ของบัณฑิต หน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตาดำ

 41,003 total views,  438 views today