ข่าวสาร

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3PO7Jih
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 98 total views,  1 views today