ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 หมดเขตยื่นเรื่องวันที่ 30 สิงหาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารกิจการนักศึกษา หรือโทร 02 836 3000 ต่อ 4201

หรือเพจ https://www.facebook.com/RSDRMUTPNBK/?locale=th_TH

Loading