ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงาน “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” ประจำปี 2564 เพื่อรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน ppd.offpre.rmutp.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดในประกาศ ไปยังกองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2564

 2,953 total views,  65 views today