ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการราชมงคล ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9

เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความทางวิชาการ วิจัย ในการประชุมวิชาการราชมงคล ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สุทธิพงศ์ จำรูญรัตน์
โทรศัพท์ 099-3136995
Email suttipong.j@rmutp.ac.th

Loading