ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ข้าราชการ


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ


ลูกจ้างประจำ


ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง


สายวิชาการสายสนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 3,496 total views,  1 views today