ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี

🚨ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษา
“การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565”

🔥เปิดสอบ วันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565
นักศึกษาสามารถเข้า link การสอบได้จากอีเมล (ชื่อนศ.@rmutp.ac.th)
หรือที่ เว็บไซต์ tms.rmutp.ac.thhttp://tms.rmutp.ac.th
Username : รหัสนักศึกษา
Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

🔴ข้อสอบทดลอง = ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่เก็บคะแนน
✅ข้อสอบจริง = **สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียว และต้องมีคะแนน 60 คะแนนขึ้นไป**

❌หากสอบไม่ผ่าน ต้องชำระเงินที่การเงินคณะ 200 บาท เพื่อขอสอบใหม่

🔑เนื้อหาสอบ : ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(การใช้คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ต่อพ่วง,อุปกรณ์สื่อสาร และโปรแกรมสำนักงาน word,excel,powerpoint)

 

-หากไม่สอบ หรือสอบไม่ผ่าน จะต้องสอบใหม่จึงจะสำเร็จการศึกษา-

 

 6,983 total views,  125 views today