กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

วันนี้ (21 มีนาคา 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00น. โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดหน่วยเลือกตั้งที่ 4 (ศูนย์พระนครเหนือ) และตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง ก่อนที่เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณงานยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 4 »

 25,922 total views,  4 views today