กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยความราบรื่นและน่าประทับใจสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชั้น ปวช.1 Eng.Junior Freshy Game ครั้งที่ 1 ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

 ชนะเลิศ แผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 2
รองชนะเลิศ แผนกช่างยนต์
อันดับที่ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
อันดับที่ 4 แผนกช่างกลโรงงาน
อันดับที่ 5 แผนกช่างไฟฟ้า ห้อง1
ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬา และพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1,319 total views,  1 views today