ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการขอเปิดรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ส่งแบบคำร้องที่งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

▶️ ปวช. ภายใน 29 พฤษภาคม 2566

▶️ ป.ตรี ภายใน 16 มิถุนายน 2566

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาได้ที่ห้องทะเบียน หรือ Download ได้ที่ >> https://eng.rmutp.ac.th/academic-affairs-and-research/https://eng.rmutp.ac.th/academic-affairs-and-research/

 

สอบถามเพิ่มเติม

งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร. 02-836-3000 ต่อ 4117

 46,323 total views,  1 views today