ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

🎓 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
🔸 หมายเหตุ: รายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อมย่อยคณะฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Loading