ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565
⭐ วันซ้อมย่อยคณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันที่ 5 พฤศจิการยน 2566 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
✨ วันซ้อมย่อยรวม : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
🌟 วันซ้อมใหญ่ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
👩‍🎓 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร 👨‍🎓 ✨ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ✨ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 8363000 ต่อ 4201

Loading