ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

กำหนดการวัดตัวตัดชุดเครื่องแบบนักศึกษา
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่ 028363000 ต่อ 4190

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มเพื่อสั่งซื้อ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDaFTHY6TZWRIo3sZhg1e2tEnHyjJ0S1_YScZ_vQanlPXYFg/viewform?usp=send_form

Loading