ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการและขั้นตอนการสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการและขั้นตอนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร 4 ปี) จบการศึกษาชั้น ม.6 และปวช.

รูปแบบออนไลน์  ในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564

 

👉 ตารางการสอบและคู่มือการเข้าใช้งาน

👉 รายชื่อนักศึกษาและห้องสอบในระบบ Google Meet

 4,340 total views,  2 views today