กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ปี 2565

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายในคณะฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ได้จัดเกมส์และฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับน้องๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รูปภาพทั้งหมด

Loading