กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวเปิดต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภายในงานมีอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียนการสอน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการและงานวิจัย” และ “การดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา” และยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์พระนครเหนือ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

CLICK >> รูปภาพเพิ่มเติม

+

« 1 of 7 »

 

 10,004 total views,  2 views today