กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “สายใยผูกพัน สายสัมพันธ์พระนครเหนือ 64” รูปแบบออนไลน์

ในวันที่ 29 กันยายน  2564 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “สายใยผูกพัน สายสัมพันธ์พระนครเหนือ 64” รูปแบบออนไลน์ แทนคำขอบคุณจากชาวพระนครเหนือ ในช่วงเช้าจะเป็นการรดน้ำขอพรจากผู้เกษียณ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมแสดงอวยพร และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เกษียณ หลังจากนั้นได้เชิญผู้เกษียณร่วมทำบุญที่วัดคงคา และวัดบางอ้อยช้าง เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ

ภาพกิจกรรม

 4,061 total views,  152 views today