กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์” ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้จัดอบรมเชิงอภิปรายให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหัวข้อกิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์”  แก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ ความตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

« 1 of 3 »

 7,015 total views,  1 views today