ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลากำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเพิ่มเติม ระดับปวช.

ประกาศขยายระยะเวลากำหนดการส่งเอกสารกู้ยืมเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ในระบบทะเบียนยังไม่ได้รับการปรับส่วนลดคาเทอม และ นักศึกษาผู้กู้ยืมเกินหลักสูตร

 2,469 total views,  1 views today