ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา…เปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับปริญญาตรี

ประกาศจากงานทะเบียน
นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ที่จะขอเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) สามารถส่งเอกสารได้ที่ #งานทะเบียน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม 02 836 3000 ต่อ 4117

 10,232 total views,  119 views today