ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับลดพื้นที่การใช้งานใน Google Drive

ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ขอให้ปรับลดพื้นที่การใช้งานใน Google Drive ไม่เกินบัญชีละ 30 GB ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากพ้นเวลาที่กำหนด ทางงาน สวส. จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ OneDriveบัญชีละ 5 TB
 
ขั้นตอนการใช้งาน https://o365.rmutp.ac.th/move-to-onedrive
 
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02 665 3777 ต่อ 8210

 3,361 total views,  236 views today