ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวศูนย์พระนครเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต ปี 66

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ

ร่วมบริจาคโลหิต ปีการศึกษา2566

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ตั้งแต่เวลา11.00 น-15.00 น. ชั้น1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 836 3000 ต่อ 4190

 

 

Loading