ข่าวสาร

ขอเชิญชวนนศ. ทุกชั้นปี ศิษย์เก่ามทร.พระนคร บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

📢📢เปิดรับลงทะเบียนเรียนฟรี!!!!!📢📢
📍โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้และกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก ตลอดจนให้นักศึกษาและศิษย์เก่านำความรู้หรือทักษะที่ได้รับนำไปประกอบการเรียนและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
🗓 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ⏰ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
📍📍กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาทุกชั้นปี ศิษย์เก่า บุคลากร และผู้ที่สนใจ
☎สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 665 3777 ต่อ 6051 หรือ 086 356 3580 (อพิมภกา)
สนใจลงทะเบียน>>> https://forms.gle/XkyYrvyrDLF4bw869
หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด 35 ที่นั่งเท่านั้น!!
ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

 55 total views,  2 views today