ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน เข้าร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม KAHOOT ชิงเงินรางวัล

📣ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน เข้าร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม KAHOOT ชิงเงินรางวัล 1,100 บาท
🎮โครงการ “KAHOOT พาเพลิน”
จัดโดย #นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) #สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3
🎯ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

 369 total views,  151 views today