ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และการคัดเลือกผู้มีนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น และประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวน อาจารย์นักวิจัย และบุคลาการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
และการคัดเลือกผู้มีนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น และประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 2,766 total views,  161 views today