ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ “ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน”

📣 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมฟังการบรรยาย
🛠 โครงการ “ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน”
จัดโดย #นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) #สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3
โดยได้รับเกียรติจาก คุณมัณทนา ชินนาพันธ์ จากโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
และคุณพิทยา ลิ่มบุตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
🛠 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) https://meet.google.com/chp-esfu-oss

 2,567 total views,  1 views today