ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ “หรรษาพาชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์”

📣 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียนทุกคน เข้าร่วมฟังการบรรยาย
🛠 โครงการ “หรรษาพาชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์”
จัดโดย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3
โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนาวรากร แสงอร่าม ตำแหน่งภัณฑารักษ์ชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยาย
🛠 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Gooogle Meet)
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg3MzM3MTQwMDU0

 10,378 total views,  147 views today