ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน บุคลากรและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบและชุดผ้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอเชิญชวน

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ
แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
ทุกวันจันทร์

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร
แต่งกายด้วยเสื้อม่วงมหาวิทยาลัย ทุกวันอังคาร
แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันศุกรฺ์

 

เรื่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

Loading