ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมฟังโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

📣📣📣 ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมฟังโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น ในวันวันที่ 13 กันยายน 2564 เริ่ม เวลา 09.00น
 
📌📌📌สามารถดูรายละเอียดได้ที่📌📌📌 >>> https://www.civil.eng.rmutp.ac.th/?p=269&fbclid=IwAR2tJEi8HEyVeUHhFv8G_TUxYL3lqEdfH6OXetZKuWuoikWIMf_ZCMslf7g#more-269

 3,897 total views,  151 views today