ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการนบวันทาบูชาครู

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการนบวันทาบูชาครู

พิธีนบวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 7.๐๐ น. – 12.๐๐ น.

Loading