ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2564  และวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet และเพจ Facebook  Live Fanpage กองบริหารงานบุคค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/profile.php?id=100063482631470

 121 total views,  1 views today