ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESTACON 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2566
• เปิดรับบทความประเภท “บทความวิจัย” และ “บทความวิชาการ” ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
• ภาษาที่รับบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาขาที่เปิดรับ
  1. กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE และสถาปัตยกรรมศาสตร์: AR
  2. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์: EE & COE
  3. กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล: ME
  4. กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกฺส์: IE & LE
  5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST
อ่านรายละเอียด คลิก https://eng.ksu.ac.th/estacon2023/
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook Page : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
E-mail :  engksu@ksu.ac.th
เบอร์โทร :088-574-2199

Loading