ข่าวสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://rsucon.rsu.ac.th/

Loading